Annonce
Kultur

GEM skal styre stort banebrydende projekt

Det er ikke alle genstande, Joachim Allouche er i tvivl om. Det her er en limpotte, selv om det ligner en trærod. Der har været lim i krukken, og det er blev brugt så rundhåndet, at limen er løbet/dryppet hen over kanten på krukken. Men lidt usikker er Joachim Allouche dog. Har der oprindeligt været sild i krukken? Foto: Børge Larsen
Give-Egnens Museum har sammen med seks andre museer fået en stor bevilling til gennemgang af deres håndværkssamlinger. Bevillingen er fra Slots- og Kulturstyrelsen og GEM skal styre hele projektet.

Give: Der er ikke noget at sige til, hvis bestyrelse og ansatte på Give-Egnens Museum er lidt forvirrede.

For med den ene hånd truer Slots- og Kulturstyrelsen med at tage statsanerkendelsen fra museet. Med den anden hånd bevilger samme styrelse godt et par millioner kroner til et projekt, som Give-Egnens Museum skal stå i spidsen for.

Projektet er et samarbejde mellem Give-Egnens Museum, VejleMuseerne, Billund Kommunes Museum, Sydvestjyske Museer, Glud Museum, Midtjyllands Museum og Danmarks Industrimuseum.

Formålet med projektet er at gennemgå og registrere museernes håndværkssamlinger. De er ret omfattende og de syv museer ligger hver inde med mellem 5.000 og 10.000 genstande.

Museumsinspektør Joachim Allouche fra GEM skal være tovholder på projektet og det er da også ham og GEM, der har udformet ansøgningen og formelt set får pengene. Men beløbet skal dække et årsværk på hvert af de involverede museer, og museerne bidrager selv med et beløb, der svarer til halvdelen af bevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen.

De glemte håndværkere

- På alle museerne ligger der store mængder værktøj og andre genstande fra de mange små og mellemstore værksteder, der er en væsentlig del af vores historie. Museerne har fået genstandene indleveret og har måske også registreret dem. Men der er ikke gjort noget særligt ud af dem. Ikke før nu, siger Joachim Allouche.

De mange håndværksmestre er efter hans opfattelse en overset, men meget betydningsfuld del af vores historie. De er, hos historikerne, blevet klemt og glemt i fokuseringen på først landbrugets og siden industriens rolle og på den anden side interessen for de fattige arbejderes udvikling.

Det er lidt uretfærdigt, for det ikke mindst de små håndværksmestre, der er årsagen til, at Danmark ser ud, som det gør. Nogle af dem voksede sig til store, internationale virksomheder, og mange af dem har selv betalt for at få deres historie og deres betydning beskrevet. Nu skal samarbejdet mellem de syv museer sikre de små og mellemstore håndværkersmestre deres rette plads i historien.

- Vi håber simpelthen, ja, vi tror også på at vi kommer til at lære mere om vores nære fortid. Det passer også fint med vores nye målsætning om også at beskrive egnens industrielle udvikling til "Erhvervsby Give", supplerer museumsleder Lars F. Mortensen.

Annonce

Forskellene

En af Joachim Allouches opgaver bliver at sikre fremdrift i projektet. Det vil sige, at han som koordinator skal være "den onde betjent", der hele tiden skubber de andre videre. Ikke det bliver det store problem, for de deltagende museer har forlods forpligtet hinanden på, at det skal blive en succes.

Alle kan dog ryge ind i et dødvande, men så kommer "den onde betjent" og sikrer, at skibet kommer videre.

En del af Joachim Allouches opgave er også at sikre, at museerne koordinerer gennemgangen af deres righoldige samlinger. Dermed opnår man, at når det enkelte museum vurderer betydningen af en genstand og beslutter om den skal bevares eller skrottes, så sker det ud fra en samlet vurdering museerne imellem.

Der skal arbejdes med en samlet plan, så de regionale håndværkerhistorier bliver løftet i fællesskab af de syv museer. For der kan vise sig store forskelle fra egn til egn, og de forskelle skal samarbejdet gerne dokumentere.

Annonce

Viden skal sikres

- Og så kan projektet hjælpe os til at blive klogere på, hvad vi egentlig har i vores samling. Vi er så heldige, at alle vores genstande er blevet registret. Men vi kan da godt blive i tvivl om, hvad en speciel genstand er blevet brugt til. Det håber vi også samarbejdet mellem museerne kan hjælpe til med, siger Joachim Allouche.

Her vil de samarbejdende museer i almindelighed og Give-Egnens Museum i særdeleshed gerne have hjælp fra håndværkere, der enten har arbejdet med genstandene eller kan genkende dem og dermed har en idé om, hvordan og til hvad, den er blevet brugt.

Og så er der lige den nationale vinkel.

Når projektet er gennemført om et år, vil alle danske museer kunne drage nytte af resultaterne. De vil kunne sætte deres egne samlinger ind i den ramme, som projektet skaber for den regionale forståelse af håndværkernes betydning: Var de fusere? Eller er de i virkeligheden de giganter, på hvis skuldre de danske verdenskendte virksomheder står på?

Det arbejde har Slots- og Kulturstyrelsen bedt Give-Egnens Museum stå i spidsen for.

Så de er lidt forvirrede på GEM.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Live fra pressemøde: Alle test af Eriksen ser fine ud - har holdt videomøde med landsholdskollegerne

Sport

Vejle-boksere tror på medaljer

Vejle

Varm opbakning til udendørs musikfester: Bare gi' den gas, unge venner - alle de sure gamle må stikke hø i ørerne!

Sport

Faldt om i januar: Hjertestop har ramt flere unge fodboldspillere

Annonce