Annonce
Vejle Fjord

Indædt modstand: Venstre-politikere trækker klimakortet i kampen mod jernbanebroen

Sådan kunne en kommende bro over Vejle Fjord komme til at se ud - ifølge Vejdirektoratets rapport. Illustration: Vejdirektoratet
Folketingsmedlemmerne Christoffer Melson og Troels Lund Poulsen har stillet spørgsmål om CO2-udledning til transportministeren - og de er utilfredse med svarene.
Annonce

Vejle: Hvor stor vil miljøbelastningen være ved at anlægge en jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord sammenlignet med, hvor meget CO2 forbindelsen vil spare omgivelserne for?

Det spørgsmål har de to Venstre-folketingspolitikere, Christoffer Melson og Troels Lund Poulsen, stillet til transportminister Benny Engelbrecht (S).

Svaret vil de bruge i deres flerårige kamp mod jernbane-genvejen over fjorden - en genvej, der skærer syv minutter af togturen mellem Aarhus og Odense ved at sende en række højhastighedstog uden om Vejle.

Bro- eller tunnelplanerne til rundt regnet fem milliarder kroner er stødt på massiv lokal modstand, fordi anlægget vil påvirke natur og beboere i området omkring Sellerup og Holtser Hage på sydsiden af fjorden og ved Daugaard på nordsiden.

Broplaner lever fortsat

  • Forslaget om en jernbane-forbindelse på tværs af Vejle Fjord udspringer fra det politiske forlig om "Togfonden DK" mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der blev indgået i januar 2014 - en plan til knap 30 milliarder kroner. Her er timemodellen en del af projektet.
  • Som navnet antyder betyder timeplanen, at en tur mellem København og Aarhus skal klares på præcis to timer - en time fra København til Odense og igen en time fra Odense til Aarhus.
  • For at spare togtid genoplivede Trafikstyrelsen en snart 30 år gammel idé om en forbindelse over Vejle Fjord. Den kan skære cirka otte minutter af togturen og give hurtige tog mulighed for at overhale de langsomme.
  • Oprindelig var fokus på en bro, men i forbindelse med miljøundersøgelserne valgte Vejdirektoratet samtidig at vurdere konsekvenserne af en tunnel. Analysen viste, at der ikke var stor prisforskel på bro og tunnel.
  • Bro- eller tunnelplanerne til rundt regnet fem milliarder kroner kom ikke med blandt de projekter, der var prioriteret i første del af det omfattende anlægsarbejde, der blandt andet indeholder en opgradering af jernbanenettet på Vestfyn og elektrificering af nye strækninger.
  • Siden forliget har Dansk Folkeparti lagt afstand til planerne ved Vejle Fjord, og projektet var ikke en del af det infrastrukturforlig, som DF indgik med den daværende VLAK-regering i foråret 2019. Men siden er folketingsflertallet skiftet, og blandt andet regeringens støtteparti Enhedslisten holder markant fast i timemodellen fra det oprindelige forlig og dermed forbindelsen på tværs af fjorden.
Annonce

Melson: Balance om 1300 år

Lige før jul kom der svar fra ministeren, og Christoffer Melson, der er valgt i Vejle, er ikke tilfreds.

- Der kom ikke svar på spørgsmålet om, hvor længe der vil gå, før der er balance i regnskabet mellem miljøbelastningen af anlægsarbejdet og reduktionen, når anlægget står færdigt, siger Christoffer Melson.

Han har selv lavet en grov kalkulation og er nået frem til, at det vil vare i nærheden 1300 år:

- Og da levetiden på et sådan anlæg er cirka 150 år, hænger det slet ikke sammen, lyder det fra Christoffer Melson.

Annonce

Kræver nye beregninger

I sine beregninger - som Christoffer Melson understreger skal regnes efter - bruger Vejle-politikeren tal fra VVM-redegørelsen for projektet fra december 2016.

Men helt overordnet er han ikke imponeret over, at det stadig er trafiktal fra de oprindelige beregninger bag timemodellen og togfondsforliget, der hentes frem.

- Det er uordentligt at henvise til tal, der efterhånden er seks år gamle. Siden er udviklingen i togtrafikken gået den stik modsatte vej. Vi må have nogle nye beregninger, og det formoder jeg, at de radikale er enige i. De er jo gået i kødet på Dansk Folkeparti i forhold til beregningerne omkring Billundbanen, siger Venstre-politikeren.

Genvejen på tværs af Vejle Fjord skal skære cirka otte minutter af togrejsen mellem Aarhus og Odense og kan dermed sikre, at ambitionen om højst en times rejse mellem Danmarks store byer opfyldes. I VVM-rapporten fra 2016 blev tre linjeføringer for broen og en tunnelløsning undersøgt. Kort: Vejdirektoratet
Annonce

Minister afviser

Netop talmaterialet har de to politikere spurgt specifikt ind til. De ønsker en opdatering af den samfundsøkonomiske effekt af hele Togfonden DK med fokus på jernbaneforbindelsen over Vejle Fjord.

Men ministeren afviser, at der skal lave nye beregninger på nuværende tidspunkt. Benny Engelbrecht henviser til, at VVM-rapporten om projektet kun er tre år gammel, og at det ikke giver mening at genberegne samfundsværdien, så længe det ikke står klart, præcis hvordan de næste faser i det seks år gamle forlig skal føres ud i virkeligheden.

Annonce

Troels Lund Poulsen klar til forhandlinger

Det bliver tidligst afklaret i forbindelse med de infrastrukturforhandlinger, som regeringen har bebudet - efter planen i løbet af 2020.

Troels Lund Poulsen, der er valgt i Hedensted, forudser, at han som finansordfører for Venstre er selvskreven deltager ved forhandlingsbordet. Og her vil han kæmpe mod broen med nogle af de argumenter, der er samlet sammen i forbindelse med spørgsmålene til transportministeren:

- Målet er at give grundejerne i området sikkerhed for, at hverken et rødt eller blåt flertal af politikere længere støtter broplanerne. Det lykkedes at få aflivet broen sidste år med det infrastrukturforlig, vi indgik med Dansk Folkeparti, men så fik vi jo et nyt folketingsflertal. Derfor er broen stadig er i spil - så nu handler det om at få den sendt i graven en gang for alle, siger Troels Lund Poulsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce